Πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην ιατρική ύπνου και πιστοποίηση τεχνικού ύπνου

Πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην ιατρική ύπνου και πιστοποίηση τεχνικού ύπνου

Κατευθυντήριες οδηγίες για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαίδευσης στην ιατρική ύπνου και πιστοποίησης τεχνικού ύπνουΚατευθυντήριες οδηγίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις απόκτησης πιστοποιητικού εκπαίδευσης στην ιατρική ύπνου και πιστοποιητικού εκπαίδευσης τεχνικού ύπνου

Φυσιοπαθολογία του Ύπνου

Νευροφυσιολογία, Νευροβιολογία και λειτουργία του Ύπνου, έλεγχος Ύπνου και Εγρήγορσης, Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος, Προσαρμογή της φυσιολογικής λειτουργίας του αναπνευστικού και των άλλων συστημάτων στον ύπνο. Συνέπειες της οξείας και χρόνιας αποστέρησης ύπνου. ́Υπνος ανάλογα με ηλικία και φύλο.

2. Διαταραχές του ύπνου. Νοσολογική ταξινόμηση, ορισμοί, επιδημιολογία κλινική εικόνα, διάγνωση

2.1. Μη αναπνευστικές: Αϋπνία, Υπερυπνίες κεντρικής αιτιολογίας, Διαταραχές του κιρκάδιου ρυθμού, Παραΰπνίες και άλλες κινητικές διαταραχές στον ύπνο, Επίδραση φαρμάκων στον ύπνο, άλλες μη ταξινομημένες διαταραχές.

2.2. Αναπνευστικές διαταραχές στον ύπνο: Ροχαλητό, Σύνδρομο Αποφρακτικής Άπνοιας/Υπόπνοιας, Σύνδρομα Κεντρικής Άπνοιας, Περιοδική αναπνοή, Κεντρικός και κυψελιδικός Υποαερισμός, ́Υπνος στις χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, ́Υπνος σε άλλες χρόνιες μη αναπνευστικές παθήσεις, νυχτερινή υποξυγοναιμία, επίδραση φαρμάκων, άλλες μη ταξινομημένες αναπνευστικές διαταραχές.

3. Γνώση των θεραπευτικών αρχών των διαταραχών ύπνου (Υγιεινή του ύπνου, Φαρμακοθεραπεία διαταραχών ύπνου, Γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, άλλες ψυχοθεραπείες και άλλες μη φαρμακευτικές μέθοδοι των μη αναπνευστικών διαταραχών ύπνου. Εφαρμογή συσκευών θετικής πίεσης  αεραγωγών, Εναλλακτικές θεραπείες ΣΑΥΥ, Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης ΣΑΥΥ, Μη επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός, Τύποι και αρχές λειτουργίας των συσκευών υποστήριξης της αναπνοής για κατ ́ οίκον θεραπεία, Οξυγονοθεραπεία).

4. Κοινωνικές, οικονομικές, και διοικητικές παράμετροι της ιατρικής του ύπνου.
Οι διαταραχές του ύπνου/εγρήγορσης και οι κοινωνικές επιπτώσεις (οικονομικό, κοινωνικό, εργασιακό, ιατροδικαστικό επίπεδο).

5. Λήψη ειδικού ιστορικού, χρήση και ερμηνεία ειδικών ερωτηματολογίων και εξέταση ασθενούς.

6. Γνώση της Ηλεκτροεγκεφαλογραφικής δραστηριότητας σε εγρήγορση και ύπνο.

7. Κατάρτιση στην εκτέλεση και αξιολόγηση των διαγνωστικών δοκιμασιών που διενεργούνται στο ΕκεΔΥ.

Γνώση των μεθόδων αναγνώρισης των σταδίων ύπνου (σταδιοποίηση) καθώς και αξιολόγηση /βαθμονόμηση (scoring) περιορισμένης και πλήρους πολυπνογραφίας μελέτης ύπνου.

8. Εκτίμηση των διαταραχών του Ύπνου και επιλογή διαγνωστικής προσπέλασης.

9. Εκτέλεση και ερμηνεία όλων των διαγνωστικών και θεραπευτικών καταγραφικών εξετάσεων που αφορούν σε διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο. Επιλογή κατάλληλης συσκευής για την χρόνια εφαρμογή κατ ́ οίκον, έλεγχο συμμόρφωσης και παρακολούθηση θεραπείας για κάθε κατηγορία ασθενών με ΣΑΥΥ με ή χωρίς συνοσηρότητα ή και για ασθενείς με αναπνευστική δυσχέρεια από χρόνια αναπνευστικά ή μη αναπνευστικά νοσήματα.

Συμπληρωματική χορήγηση Οξυγόνου σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται. Επιλογή και παρακολούθηση εφαρμογής ενδοστοματικής θεραπευτικής συσκευής.

Επιλογή και παρακολούθηση κάθε μεθόδου συντηρητικής θεραπείας (απώλεια σωματικού βάρους, θεραπεία θέσης) για ασθενείς με ΣΑΥΥ. Φαρμακοθεραπεία ημερήσιας υπνηλίας για ασθενείς με αναπνευστική διαταραχή στον ύπνο.

Συμπεριφορική ψυχοθεραπεία με στόχο την καλύτερη συμμόρφωση με τις αναπνευστικές συσκευές.
Εκτίμηση για χειρουργικές προσπελάσεις σε ασθενείς με ΣΑΥΥ ή άλλη μορφή αναπνευστικής διαταραχής στον ύπνο. (Οι θεραπευτικές επιλογές των αναπνευστικών διαταραχών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α).

10. Εκτέλεση και ερμηνεία όλων των καταγραφικών διαγνωστικών και θεραπευτικών εξετάσεων που αφορούν παθήσεις με νευρολογική ή ψυχιατρική παθοφυσιολογία. Εφαρμογή και αξιολόγηση ερωτηματολογίων ύπνου και άλλων διαγνωστικών μεθόδων (ακτιγραφία κ.λπ.). Εκτίμηση νοητικών ικανοτήτων, ψυχομετρικών, νευροψυχολογικών δοκιμασιών.ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΥΠΝΟΥ

To ΕΚεΔΥ απαραίτητα στελεχώνεται από επαγγελματία υγείας με πιστοποιημένη εκπαίδευση Τεχνικού Ύπνου.

Ο Τεχνικός Ύπνου είναι απόφοιτος:

Α. Ιατρικών Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένων με το ισχύον σύστημα.
Β. Νοσηλευτικών Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένων με το ισχύον σύστημα.
Γ. ΑΤΕΙ κλάδου Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Τεχνολόγων Ιατρικών Οργάνων, Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένων με το ισχύον σύστημα.
Δ. καθώς και αναγνωρισμένων σχολών επαγγελμάτων υγείας μεταλυκειακής εκπαίδευσης αντίστοιχων της παρ. Γ.

Ο Τεχνικός Ύπνου εργάζεται υπό την καθοδήγηση του ιατρικού προσωπικού και

α) διενεργεί τις μελέτες ύπνου
β) συμμετέχει σε καθήκοντα που αφορούν στην πρωινή λειτουργία του ΕΚεΔΥ.

Ο τεχνικός ύπνου, πρέπει:

1. Να γνωρίζει όλες τις μεθόδους διαγνωστικών ή θεραπευτικών μελετών ύπνου που εκτελούνται κατά την διάρκεια της νύχτας ή ημέρας.
2. Να κατανοεί το ιατρικό ιστορικό του εξεταζόμενου.
3. Να γνωρίζει τα πρωτόκολλα λειτουργίας του ΕΚεΔΥ.
4. Να προετοιμάζει, να καθοδηγεί και να εξηγεί στον εξεταζόμενο τη διαδικασία της μελέτης (θεραπευτική και διαγνωστική).
5. Να προετοιμάζει καταλλήλως τα απαραίτητα υλικά για την εκτέλεση των μελετών.
6. Να έχει την απαραίτητη γνώση λειτουργίας των αναπνευστικών συσκευών που χρησιμοποιούνται στις θεραπευτικές μελέτες.
7. Να συνδέει τους εξεταζόμενους με τα καταγραφικά μηχανήματα και τις διάφορες συσκευές που απαιτούνται για την καταγραφή και τιτλοποίηση (περιλαμβάνεται και πλήρης ΗΕΓ σύνδεση), καθώς και να τους αποσυνδέει μετά το πέρας της καταγραφής.
8. Να είναι παρών και να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εκτέλεση της εξέτασης εξασφαλίζοντας την κατάλληλη, χωρίς παράσιτα καταγραφή, να ανιχνεύει τα προβλήματα και να τα λύνει.
9. Να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση οξέος ιατρικού συμβάντος.
10. Να είναι σε θέση και να πραγματοποιεί την ανάλυση των αποτελεσμάτων της εξέτασης, σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες και τα πρωτόκολλα του ΕΚεΔΥ.

Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.68753 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4453/08.10.2018
Κατευθυντήριες οδηγίες για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαίδευσης στην ιατρική ύπνου και πιστοποίησης τεχνικού ύπνου