Πρόσβαση των δικηγόρων στο Ειδικό Ληξιαρχείο

Πρόσβαση των δικηγόρων στο Ειδικό Ληξιαρχείο

Σε συνέχεια της από 1 Μαρτίου 2018 επιστολής του Προέδρου του ΔΣΑ και της εν συνεχεία συνεννόησης με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Ειδικού Ληξιαρχείου, στο εξής οι δικηγόροι θα εξυπηρετούνται εκτός σειράς και καθ όλο το εργάσιμο ωράριο κατά τις ημέρες λειτουργίας του Ειδικού ΛηξιαρχείουΕπιστολή διαμαρτυρίας προς την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημοτικής και Αστικής κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών και την Προϊσταμένη του Ειδικού Ληξιαρχείου, με κοινοποίηση στον Υπουργό Εσωτερικών και τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, απέστειλε σήμερα ο Πρόεδρος του ΔΣΑ με αφορμή αναφορές συναδέλφων ότι η εν λόγω υπηρεσία παραβιάζει συστηματικά το άρθρο 34 ν. 4194/2013, εμποδίζοντας την πρόσβαση των δικηγόρων πέραν της 12.00 και την Παρασκευή, καθώς και ότι εξυπηρετεί ημερησίως αποκλειστικά 60 άτομα.

Με την επιστολή του Πρόεδρος του ΔΣΑ καλεί τους υπηρεσιακούς παράγοντες να τηρήσουν τον νόμο και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των δικηγόρων στην υπηρεσία όλες τις εργάσιμες ημέρες καθ’ όλο το εργάσιμο ωράριο, χωρίς περιορισμούς.

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ προειδοποίησε τους αποδέκτες της επιστολής ότι σε περίπτωση άρνησης συμμόρφωσης τους επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμη ενέργεια προς προάσπιση των συναδέλφων.

Είσοδος και εξυπηρέτηση των δικηγόρων στις Δημόσιες Υπηρεσίες

Η υφιστάμενη εγκύκλιος σχετικά με την εξυπηρέτηση των δικηγόρων από τις δημόσιες υπηρεσίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Βασ. Σοφίας 15
106 74 – Αθήνα
Κωνσταντίνα Καζάκου
Ελένη Κοντομηνά
Κωνσταντίνα Μαραγκού
213 1313154, -3126, -3164
210 3389139
[email protected]

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΧ-8Γ8
Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2013
Αριθμ.πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/27509

ΘΕΜΑ: «Είσοδος των δικηγόρων στις Δημόσιες Υπηρεσίες»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α 208), «Η είσοδος στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό».

Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε ρύθμιση ορίζει διαφορετικό ωράριο εισόδου των δικηγόρων σε φορείς του δημοσίου παύει να ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν και οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την ενημέρωση των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης www.ydmed.gov.gr στη διαδρομή: Διοικητική Μεταρρύθμιση /Συνθήκες εργασίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ