Σε λειτουργία η εφαρμογή του TAXISnet για το επίδομα θέρμανσης

Η  εφαρμογή του TAXISnet για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, είναι διαθέσιμη από 21/10/2014.

Διεύθυνση:    https://www1.gsis.gr/gsisapps/oilbft/login/login.htm

ggps_aitisi_petrelaio_therm2

Σχετικά:

Διανομή και επίδομα πετρελαίου θέρμανσης 2014-2015

Η εφαρμογή του TAXISnet για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης

Διαδικασία υποβολής αίτησης επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης από τα ΚΕΠ

—————-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΈΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής για υποβολή αίτησης για τη χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης.

Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τα κριτήρια χορήγησης και αφορά αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, που πραγματοποιούνται από 15 Οκτωβρίου μέχρι και 30 Απριλίου κάθε έτους. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται μέχρι 30 Μαΐου κάθε έτους.

Ποσό που ισούται με το 25% του συνολικού δικαιούμενου ποσού του επιδόματος θέρμανσης, προκαταβάλλεται άπαξ ανά περίοδο χορήγησης, κατ’ επιλογή του δικαιούχου, που αποτυπώνεται στην αίτησή του.

Σημειώνεται ότι, η εφαρμογή τις πρώτες τρεις ώρες από την έναρξη λειτουργίας της δέχθηκε 9.000 αιτήσεις.