Συντάξεις Ιουλίου 2019. Οι νέες ημερομηνίες πληρωμών για όλα τα ταμεία

Συντάξεις Ιουλίου 2019. Οι νέες ημερομηνίες πληρωμών για όλα τα ταμεία

Άλλαξαν οι ημερομηνίες πληρωμής των μηνιαίων κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ

  

Με τη διάταξη του νόμου 4611/2019 (ΦΕΚ Τεύχος A 73/17.05.2019) με τίτλο –Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α  βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξειςκαθορίζονται νέες ημερομηνίες πληρωμής των κύριων συντάξεων

Πληρωμή συντάξεων Ιουλίου 2019

Με βάση την παραπάνω διάταξη οι συντάξεις Ιουλίου 2019 των μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ θα πληρωθούν την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα Ιουνίου 2019, ήτοι την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019

Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων κύριων και επικουρικών:

Συντάξεις Ιουλίου 2019 – Πότε πληρώνονται – Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλους τους συνταξιούχους