Άδειες ταξί στην ΠΕ Δράμας

Άδειες ταξί στην ΠΕ Δράμας

Aριθμ. 70179/3181 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2215/29.06.2017
Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων κατά Διοικητική Μονάδα – Έδρα ΕΔΧ και επιμερισμός των αδειών αυτών κατά έδρα και κατηγορία (ΤΑΞΙ−ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.−ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.ΑΜΕΑ)

Καθορίζουμε το μέγιστο αριθμό αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων με επιμερισμό κατά κατηγορία (ΤΑΞΙ-ΕΙΔ. ΜΙΣΘ -ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. ΑΜΕΑ), ανά έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης