ΑΣΕΠ. Πρόσληψη 52 ατόμων ΠΕ στο Υπουργείο Οικονομικών (ΓΓΔΕ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 4Κ/2016) – ΦΕΚ ΑΣΕΠ 10 – 18.11.2016
Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πενήντα δύο (52) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Αιτήσεις από 07-12-2016 έως και 21-12-2016

ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (52) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:

Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού είκοσι εννέα (29) θέσεις και
Κλάδος ΠΕ Χημικών είκοσι τρεις (23) θέσεις

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη.


Αθήνα, 09 Νοεμβρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ/2016
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4K/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα δύο (52) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι θέσεις ανά ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης