Διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας

Διοικητικές Πράξεις αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας (Έκδοση 2017)

Περιεχόμενα

1. Γενικά Θέματα
1.1. Χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων
1.2. Χορήγηση αντιγράφων εγγράφων

2. Θέματα Αλλοδαπών
2.1. Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) ομογενών από Αλβανία και μελών οικογενειών τους
2.2. Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) και Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) ομογενών από Αλβανία και μελών οικογενειών τους.
2.3. Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής Ομογενών από Αλβανία και μελών οικογενειών τους.
2.4. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) από Αλβανία και μελών οικογενειών τους.
2.5. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) από Τουρκία και μελών οικογενειών τους.
2.6. Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) ομογενών από Τουρκία και μελών οικογενειών τους.
2.7. Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής Ομογενών από Τουρκία και μελών οικογενειών τους.
2.8. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης.
2.9. Οικογενειακή επανένωση πρόσφυγα.
2.10. Χορήγηση ταξιδιωτικού εγγράφου αλλοδαπού σε αιτούντες άσυλο.
2.11. Χορήγηση ταξιδιωτικού εγγράφου αλλοδαπού σε δικαιούχους επικουρικής προστασίας και ανθρωπιστικού καθεστώτος.
2.12. Χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων TITRE DE VOYAGE (T.D.V.) της Σύμβασης της Γενεύης του 1951.
2.13. Χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων TITRE DE VOYAGE (T.D.V.) της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1954.

3. Θέματα Αστυνόμευσης
3.1. Άδεια εκτέλεσης εργασιών που προκαλούν θόρυβο κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
3.2. Βεβαίωση επιθεώρησης κινητού καταστήματος (καντίνας).4. Θέματα Ασφάλειας
4.1. Άδεια αγοράς συναλλάγματος για εταιρεία.
4.2. Άδεια εργασίας προσωπικού Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών
4.3. Άδεια εργασίας προσωπικού Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας.
4.4. Άδεια εργασίας προσωπικού καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως (Π.Δ. 180/1979).
4.5. Άδεια λειτουργίας Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών (ατομική επιχείρηση).
4.6. Άδεια λειτουργίας Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών (εταιρεία).
4.7. Άδεια λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ατομική επιχείρηση).
4.8. Άδεια λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (εταιρεία).
4.9. Άδεια σύνδεσης συστήματος συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες.
4.10. Αναγγελία ασκήσεως επαγγέλματος αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολουμένων με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών (νομικό πρόσωπο).
4.11. Αναγγελία ασκήσεως επαγγέλματος αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολουμένων με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών (φυσικό πρόσωπο)
4.12. Αναγγελία ασκήσεως επαγγέλματος κατασκευαστών κλειδιών – επισκευαστών κλειδαριών (νομικό πρόσωπο).
4.13. Αναγγελία ασκήσεως επαγγέλματος κατασκευαστών κλειδιών – επισκευαστών κλειδαριών (φυσικό πρόσωπο).
4.14. Βεβαίωση περί μη ύπαρξης συναλλαγματικών εκκρεμοτήτων.
4.15. Άδεια αγοράς ατομικού ιδιωτικού οπλισμού δημόσιων δασικών υπαλλήλων και οργάνων της Δασικής Υπηρεσίας.
4.16. Άδεια αγοράς ατομικού ιδιωτικού οπλισμού προσωπικού Λιμενικού Σώματος.
4.17. Άδεια αγοράς ατομικού ιδιωτικού οπλισμού υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης.
4.18. Άδεια αγοράς και εξαγωγής πυροβόλου όπλου από αλλοδαπούς σε χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.19. Άδεια αγοράς και καύσης βεγγαλικών (νομικό πρόσωπο).
4.20. Άδεια αγοράς και καύσης βεγγαλικών (φυσικό πρόσωπο).
4.21. Άδεια αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών (νομικό πρόσωπο)
4.22. Άδεια αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών (φυσικό πρόσωπο)
4.23. Άδεια αγοράς πυροβόλου – κυνηγετικού όπλου
4.24. Άδεια αγοράς φωτοβολίδων, συσκευών εκτόξευσης αυτών, καθώς και κατοχής των ειδών αυτών (νομικό πρόσωπο).
4.25. Άδεια αγοράς φωτοβολίδων, συσκευών εκτόξευσης αυτών, καθώς και κατοχής των ειδών αυτών (φυσικό πρόσωπο).
4.26. Άδεια γόμωσης κυνηγετικών φυσιγγίων για εμπορία (νομικό πρόσωπο).
4.27. Άδεια γόμωσης κυνηγετικών φυσιγγίων για εμπορία (φυσικό πρόσωπο).
4.28. Άδεια διαμετακόμισης όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και λοιπών αντικειμένων, καθώς και ασφαλούς πραγματοποίησης αυτής (νομικό πρόσωπο).
4.29. Άδεια διαμετακόμισης όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και λοιπών αντικειμένων, καθώς και ασφαλούς πραγματοποίησης αυτής (φυσικό πρόσωπο).
4.30. Άδεια εισαγωγής ειδών πυροτεχνίας από χώρες μη μέλη της Ε.Ε., ή μεταφοράς από κράτη – μέλη της Ε.Ε. (νομικό πρόσωπο).
4.31. Άδεια εισαγωγής ειδών πυροτεχνίας από χώρες μη μέλη της Ε.Ε., ή μεταφοράς από κράτη – μέλη της Ε.Ε. (φυσικό πρόσωπο).
4.32. Άδεια εισαγωγής, μεταφοράς, αγοράς και κατοχής κυνηγετικών όπλων για τη μείωση της απειλής πρόσκρουσης πτηνών και ζώων σε αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας, καθώς και ειδικών όπλων ή συσκευών εκτόξευσης ειδικού τύπου κροτίδων ή βολίδων κρότου – θορύβου, λάμψης ή συριγμού για τον εκφοβισμό και την απομάκρυνση πτηνών από τους χώρους των αεροδρομίων.
4.33. Άδεια εισαγωγής – μεταφοράς (από και προς κράτη – μέλη της Ε.Ε.) όπλων και λοιπών αντικειμένων του Ν. 2168/1993 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/1993), πέραν των ειδικά καθορισμένων περιπτώσεων, που προορίζονται για ατομική χρήση (νομικό πρόσωπο).
4.34. Άδεια εισαγωγής – μεταφοράς (από και προς κράτη – μέλη της Ε.Ε.) όπλων και λοιπών αντικειμένων του Ν. 2168/1993 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/1993), πέραν των ειδικά καθορισμένων περιπτώσεων, που προορίζονται για ατομική χρήση (φυσικό πρόσωπο).
4.35. Άδεια εισαγωγής – μεταφοράς κυνηγετικών όπλων, πολεμικών τυφεκίων, αυτόματων όπλων, περιστρόφων ή πιστολιών και ειδικών ακίνδυνων φυσιγγίων αυτών ή γομώσεων από ελληνικές ή ξένες κινηματογραφικές εταιρείες για αποκλειστική τους χρήση στην παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών (νομικό πρόσωπο).
4.36. Άδεια εισαγωγής – μεταφοράς κυνηγετικών όπλων, πολεμικών τυφεκίων, αυτόματων όπλων, περιστρόφων ή πιστολιών και ειδικών ακίνδυνων φυσιγγίων αυτών ή γομώσεων από ελληνικές ή ξένες κινηματογραφικές εταιρείες για αποκλειστική τους χρήση στην παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών (φυσικό πρόσωπο).
4.37. Άδεια εισαγωγής – μεταφοράς όπλων και λοιπών αντικειμένων του Ν. 2168/1993 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/1993) χαρακτηριζόμενων ως συλλεκτικών, ιστορικών και οικογενειακών κειμηλίων (νομικό πρόσωπο).
4.38. Άδεια εισαγωγής – μεταφοράς όπλων και λοιπών αντικειμένων του Ν. 2168/1993 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/1993) χαρακτηριζόμενων ως συλλεκτικών, ιστορικών και οικογενειακών κειμηλίων (φυσικό πρόσωπο).
4.39. Άδεια εμπορίας ειδών πυροτεχνίας (φωτοβολίδων, βεγγαλικών και παιδικών πυροτεχνικών αθυρμάτων) (νομικό πρόσωπο).
4.40. Άδεια εμπορίας ειδών πυροτεχνίας (φωτοβολίδων, βεγγαλικών και παιδικών πυροτεχνικών αθυρμάτων)(φυσικό πρόσωπο).
4.41. Άδεια εμπορίας εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών (νομικό πρόσωπο)
4.42. Άδεια εμπορίας εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών (φυσικό πρόσωπο)
4.43. Άδεια εμπορίας κυνηγετικών όπλων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, πυρίτιδας, καλύκων, καψυλλίων και αεροβόλων όπλων, όπλων για την καταστροφή συγκολλούμενου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους και φυσιγγίων αυτών και λοιπών αντικειμένων προβλεπόμενων από την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 2168/1993 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/1993), πλην εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών (νομικό πρόσωπο)
4.44. Άδεια εμπορίας κυνηγετικών όπλων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, πυρίτιδας, καλύκων, καψυλλίων και αεροβόλων όπλων, όπλων για την καταστροφή συγκολλούμενου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους και φυσιγγίων αυτών και λοιπών αντικειμένων προβλεπόμενων από την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 2168/1993 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/1993), πλην εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών (φυσικό πρόσωπο)
4.45. Άδεια εμπορίας όπλων και λοιπών αντικειμένων του Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α/1993) που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά και οικογενειακά κειμήλια (νομικό πρόσωπο)
4.46. Άδεια εμπορίας όπλων και λοιπών αντικειμένων του Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α/1993) που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά και οικογενειακά κειμήλια (φυσικό πρόσωπο)
4.47. Άδεια εμπορίας περιστρόφων – πιστολίων, όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, μερών, ανταλλακτικών, φυσιγγίων, καλύκων και καψυλλίων αυτών (νομικό πρόσωπο)
4.48. Άδεια εμπορίας περιστρόφων – πιστολίων, όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, μερών, ανταλλακτικών, φυσιγγίων, καλύκων και καψυλλίων αυτών (φυσικό πρόσωπο)
4.49. Άδεια κατασκευής βεγγαλικών (νομικό πρόσωπο)
4.50. Άδεια κατασκευής βεγγαλικών (φυσικό πρόσωπο)
4.51. Άδεια κατασκευής, μετασκευής, συναρμολόγησης, επεξεργασίας ή επισκευής πυροβόλων όπλων κλπ ως και γόμωσης ή αναγόμωσης φυσιγγίων πυροβόλων όπλων, πλην κυνηγετικών (νομικό πρόσωπο)
4.52. Άδεια κατασκευής, μετασκευής, συναρμολόγησης, επεξεργασίας ή επισκευής πυροβόλων όπλων κλπ ως και γόμωσης ή αναγόμωσης φυσιγγίων πυροβόλων όπλων, πλην κυνηγετικών (φυσικό πρόσωπο)
4.53. Άδεια κατοχής εκρηκτικών μηχανισμών και όπλων που χρησιμοποιούνται για την αποκόλληση συγκολλημένου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους και φυσιγγίων αυτών (νομικό πρόσωπο)
4.54. Άδεια κατοχής εκρηκτικών μηχανισμών και όπλων που χρησιμοποιούνται για την αποκόλληση συγκολλημένου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους και φυσιγγίων αυτών (φυσικό πρόσωπο)
4.55. Άδεια κατοχής και οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια
4.56. Άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου
4.57. Άδεια κατοχής όπλων για την προστασία προσώπων, την ασφάλεια δημόσιων καταστημάτων, τραπεζών, μουσείων, μεταφοράς χρημάτων ή αξιών κτλ (νομικό πρόσωπο)
4.58. Άδεια κατοχής όπλων για την προστασία προσώπων, την ασφάλεια δημόσιων καταστημάτων, τραπεζών, μουσείων, μεταφοράς χρημάτων ή αξιών κτλ (φυσικό πρόσωπο)
4.59. Άδεια κατοχής όπλων ειδικού τύπου που χρησιμοποιούνται για αναισθητοποίηση ή ανώδυνη θανάτωση ζώων ή όπλων με ραβδωτή κάννη και διοπτρών που χρησιμοποιούνται από υπαλλήλους του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (νομικό πρόσωπο)
4.60. Άδεια κατοχής όπλων ειδικού τύπου που χρησιμοποιούνται για αναισθητοποίηση ή ανώδυνη θανάτωση ζώων ή όπλων με ραβδωτή κάννη και διοπτρών που χρησιμοποιούνται από υπαλλήλους του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (φυσικό πρόσωπο)
4.61. Άδεια κατοχής όπλων και λοιπών αντικειμένων του Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α/1993) χαρακτηριζόμενων ως συλλεκτικών, ιστορικών και οικογενειακών κειμηλίων (νομικό πρόσωπο)
4.62. Άδεια κατοχής όπλων και λοιπών αντικειμένων του Ν. 2168/1993 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/1993) χαρακτηριζόμενων ως συλλεκτικών, ιστορικών και οικογενειακών κειμηλίων (φυσικό πρόσωπο)
4.63. Άδεια κατοχής όπλων και οπλοφορίας εντός αεροσκαφών ημεδαπών αερομεταφορέων (νομικό πρόσωπο)
4.64. Άδεια κατοχής όπλων και οπλοφορίας εντός αεροσκαφών ημεδαπών αερομεταφορέων (φυσικό πρόσωπο)
4.65. Άδεια κατοχής όπλων σκοποβολής.
4.66. Άδεια κατοχής περιστρόφων και πιστολιών αφέσεως αγώνων και αβολίδοτων φυσιγγίων αυτών (νομικό πρόσωπο)
4.67. Άδεια κατοχής περιστρόφων και πιστολιών αφέσεως αγώνων και αβολίδοτων φυσιγγίων αυτών (φυσικό πρόσωπο).
4.68. Άδεια μεταφοράς – εισαγωγής και προσωρινής κατοχής όπλων σκοποβολής από σκοπευτές εξωτερικού με σκοπό μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα.
4.69. Άδεια μεταφοράς – εισαγωγής όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών, καθώς και αθλητικών οργάνων (ξιφών, σπαθών) από ξένες αθλητικές αποστολές, για συμμετοχή σε επίσημους αγώνες στην Ελλάδα
4.70. Άδεια μεταφοράς – εξαγωγής όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων στο εξωτερικό για συμμετοχή σε σκοπευτικούς αγώνες.
4.71. Άδεια μεταφοράς όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών κλπ από την Ελλάδα προς χώρες – μέλη της Ε.Ε. (νομικό πρόσωπο).
4.72. Άδεια μεταφοράς όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών κλπ από την Ελλάδα προς χώρες – μέλη της Ε.Ε. (φυσικό πρόσωπο)
4.73. Άδεια μεταφοράς όπλων σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. για επισκευή και επαναμεταφορά στη χώρα μας
4.74. Άδεια οπλοφορίας για την προστασία προσώπων, την ασφάλεια δημόσιων καταστημάτων, τραπεζών, μουσείων, μεταφοράς χρημάτων ή αξιών κτλ.
4.75. Άδεια οπλοφορίας κυνηγετικών όπλων για τη μείωση της απειλής πρόσκρουσης πτηνών και ζώων σε αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας, καθώς και ειδικών όπλων ή συσκευών εκτόξευσης ειδικού τύπου κροτίδων ή βολίδων κρότου – θορύβου, λάμψης ή συριγμού για τον εκφοβισμό και την απομάκρυνση πτηνών από τους χώρους των αεροδρομίων
4.76. Άδεια πώλησης ή διάθεσης των αναφερομένων στο εδάφιο α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν. 2168/1993 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/1993) ειδών (πλην κυνηγετικών όπλων) (νομικό πρόσωπο)
4.77. Άδεια πώλησης ή διάθεσης των αναφερομένων στο εδάφιο α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν. 2168/1993 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/1993) ειδών (πλην κυνηγετικών όπλων) (φυσικό πρόσωπο)
4.78. Ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου.5. Θέματα Επικοινωνίας και Παροχής Υπηρεσιών
5.1. Άδεια χρήσης τίτλων και εμβλημάτων Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και χρήσης προσωπικού και μέσων αυτών
5.2. Παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους με καταβολή ανταλλάγματος

6. Θέματα Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων
6.1. Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
6.2. Έκδοση ελληνικού διαβατηρίου

7. Θέματα Τροχαίας
7.1. Άδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου
7.2. Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου
7.3. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου
7.4. Μεταβίβαση μοτοποδηλάτου

Διοικητικές Πράξεις αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας – Έκδοση 2017

Τροποποίηση στη Διαδικασία χορήγησης άδειας οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια