ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ. Πρόσληψη ΙΑΤΡOY

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2015. [ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ χρονικής διάρκειας 12 μηνών]

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες