Φορολογική δήλωση 2016. Παροχές ΟΑΕΔ

Φορολογική δήλωση 2016. Παροχές ΟΑΕΔ

Ανακοίνωση ΟΑΕΔ (20/04/2016)

Έχουν αναρτηθεί στα αντίστοιχα πεδία των φορολογικών δηλώσεων τα στοιχεία επιδοτήσεων – παροχών 2015 των συναλλασσομένων με τον ΟΑΕΔ.