Εισπρακτικές εταιρείες – Προσβολή της προσωπικότητας τα συνεχή τηλεφωνήματα

Εισπρακτικές εταιρείες – Προσβολή της προσωπικότητας τα συνεχή τηλεφωνήματα. Με την με αριθμό 1566/2017 τελεσίδικη απόφαση του Πρωτοδικείου Αθήνας, κρίθηκε ότι τα επανειλημμένα τηλεφωνήματα από εισπρακτικές εταιρείες προς δανειολήπτες, υπερβαίνουν το επιβαλλόμενο μέτρο που οφείλεται στις συναλλαγές και επομένως προσβάλουν την προσωπικότητα των οφειλετών, οι οποίοι για τον λόγο αυτό δικαιούνται αποζημίωσης

Η απόφαση είναι τελεσίδικη καθόσον το Πρωτοδικείο Αθήνας, δίκασε σαν Εφετείο και επικύρωσε απόφαση Ειρηνοδικείου

Σχετικά:

Εισπρακτικές εταιρείες. Παράνομη μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων από τράπεζες

Δικηγορικές – εισπρακτικές εταιρίες. Τηλεφωνικές ενοχλήσεις προς οφειλέτες

Εισπρακτικές εταιρείες. Καταγραφή των τηλεφωνικών κλήσεων