Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΟΓΑ

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΟΓΑ

Υπηρεσίες προς το Κοινό
 • Εκτύπωση Εντύπου Ασφαλιστικής Ικανότητας
 • Ηλεκτρονική εκτύπωση ειδοποιήσεων εργοδοτών
 • Υποβολή Αίτησης Νέας Ρύθμισης του Ν.4321/2015
 • Εκτύπωση Εντύπων Ρυθμίσεων του Ν.4152/2013
 • Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων
 • Εκτύπωση Βεβαίωσης Οικογενειακών Επιδομάτων για Φορολογική Χρήση
 • Εκτύπωση Βεβαιώσεων Καταβολής Εισφορών για Φορολογική Χρήση
 • Εκτύπωση Βεβαίωσης Συντάξεων για Φορολογική Χρήση
 • Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων
Αγροτική Εστία
 • Προγράμματα Αγροτικής Εστίας 2015-16
 • Κληρωθέντες Δικαιούχοι Προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας
 • Εφαρμογή Συμβεβλημένων Καταλυμάτων με τον ΟΓΑ (για ιδιοκτήτες καταλυμάτων)
 • Κατάλογοι Συμβεβλημένων Επιχειρήσεων Αγροτικής Εστίας
 • Καταχώρηση Κράτησης Δωματίου
 • Εφαρμογή Συμβεβλημένων Βιβλιοπωλείων
Ανταποκριτές ΟΓΑ
 • Εφαρμογή Ανταποκριτών ΟΓΑ
 • Εκτύπωση Βεβαίωσης Αποδοχών ή Συντάξεων Ανταποκριτών ΟΓΑ

Πηγή: oga.gr