Μέχρι ποια ηλικία παρακολουθούνται τα παιδιά από παιδίατρους

Μέχρι ποια ηλικία παρακολουθούνται τα παιδιά από παιδίατρους

Ηλικιακό όριο που εξετάζονται τα παιδιά από ιατρούς ειδικότητας ΠαιδιατρικήςΑριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.79678 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4698/19.10.2018
Ηλικιακό όριο παρακολούθησης παιδιών και εφήβων από ιατρούς ειδικότητας Παιδιατρικής.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία, στα Παιδιατρικά Τμήματα / Παιδιατρικές Κλινικές, στα εξωτερικά ιατρεία φορέων του ΕΣΥ και στα ιδιωτικά ιατρεία να εξετάζονται παιδιά ηλικίας έως δεκαέξι (16) ετών και κατ’ εξαίρεση να εξετάζονται έφηβοι έως δεκαοκτώ (18) ετών για ασθένειες χρόνιων νοσημάτων που παρακολουθούνται από ειδικές μονάδες.

Επιπλέον στα παραπάνω θα εξετάζονται άτομα που η βιολογική τους ωρίμανση αντιστοιχεί σε παιδική ηλικία ή εφόρου ζωής ενήλικες με σπάνια σύνδρομα που έχουν ως συνέπεια δραματική καθυστέρηση σωματικής και πνευματικής ανάπτυξης ταυτόχρονα.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά:

Παρακολούθηση της ανάπτυξης παιδιών και εφήβων ηλικίας 5-19 ετών

Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού. Από τη γέννηση έως τα 18 του χρόνια