ΟΓΑ. Καταβολή αναδρομικά του επιδόματος συζύγου στους συνταξιούχους

ΟΓΑ
Δελτίο Τύπου
Πέμπτη 3.07.2014

Τον μήνα Ιούλιο του τρέχοντος έτους παρατηρήθηκε το φαινόμενο της διακοπής καταβολής του επιδόματος συζύγου στους συνταξιούχους του ΟΓΑ, οι οποίοι έχουν σύζυγο μη συνταξιούχο με έτος γέννησης το 1949.

Η Διοίκηση του ΟΓΑ αμέσως μόλις διαπίστωσε το γεγονός αυτό, διερεύνησε το  ζήτημα και προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυσή του.

Σας ενημερώνουμε ότι τον επόμενο μήνα, μαζί με τη σύνταξη του Αυγούστου, θα επαναχορηγηθεί το ανωτέρω επίδομα στο πλαίσιο της αναδρομικότητας.

Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι οι συνταξιούχοι γήρατος του ΟΓΑ δικαιούνται το συγκεκριμένο επίδομα μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του συζύγου του/της και εφόσον αυτός δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ