Εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά Σχολεία και Πρότυπα 2018-2019

Εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά Σχολεία και Πρότυπα 2018-2019

Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019 (Αριθμ. 30813/Δ6 – ΦΕΚ Τεύχος Β 810/07.03.2018)Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019, ως εξής:

Κάθε ενδιαφερόμενος για εισαγωγή δικαιούται να συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής μίας και μόνο σχολικής μονάδας, είτε μίας Πειραματικής είτε μίας Πρότυπης.

Α. Εισαγωγή μαθητών / μαθητριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-2019

Β. Εισαγωγή μαθητών / μαθητριών (μη συνδεδεμένα) / Πλήρωση κενών θέσεων (συνδεδεμένα) και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019

Γ. Εισαγωγή μαθητών / μαθητριών (μη συνδεδεμένα) / Πλήρωση κενών θέσεων (συνδεδεμένα) και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2018-2019

Δ. Εισαγωγή μαθητών / μαθητριών (μη συνδεδεμένα) / Πλήρωση κενών θέσεων (συνδεδεμένα) και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2018-2019

Ε. Εισαγωγή μαθητών / μαθητριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2018-2019

ΣΤ. Πλήρωση κενών θέσεων και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Λύκεια για το σχολικό έτος 2018-2019

Ζ. Επιμέρους θέματα και λεπτομέρειες που δεν προβλέπονται στη παρούσα απόφαση ρυθμίζονται με αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.

Αριθμ. 30813/Δ6 – ΦΕΚ Τεύχος Β 810/07.03.2018