Διαδικτυακή πύλη για τις συντάξεις του Δημοσίου

Διαδικτυακή πύλη για τις συντάξεις του Δημοσίου

Η Υπηρεσία Συντάξεων του ΓΛΚ (Κάνιγγος 29) για εξειδικευμένα θέματα δέχεται το κοινό ΜΟΝΟ κάθε Παρασκευή από 11.00 μέχρι 15:00

 

Καθημερινά δέχεται στο ισόγειο για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών συνταξιοδότησης, χορήγηση βεβαιώσεων και την παροχή γενικών πληροφοριών.

Η εξυπηρέτηση στην Υπηρεσία γίνεται μόνο με επίδειξη Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου επίσημου νομιμοποιητικού εγγράφου, ή με επίδειξη νόμιμης εξουσιοδότησης σε τρίτο πρόσωπο

Ύστερα από την αναμόρφωση του τηλεφωνικού κέντρου των συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για όλα τα θέματα που αφορούν συνταξιούχους Δημοσίου καθώς και δημοσίους υπαλλήλους ή λειτουργούς (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας) που βρίσκονται σε φάση συνταξιοδότησης, μπορείτε να απευθύνεστε στον αριθμό 210-3329900, καθημερινά (εργάσιμες ημέρες), από τις 7.30 – 15.30

Πληρωμή συντάξεων Δημοσίου, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΟΓΑ και Επικουρικές

Πρόσβαση στην υπηρεσία

  • Συντάξεις Δημοσίου (Πληρωμές Συντάξεων Δημοσίου)
  • Προσωποποιημένη πληροφόρηση
  • Παρακολούθηση αίτησης συνταξιοδότησης

Μέσω της επιλογής προσωποποιημένη πληροφόρηση διατίθενται ηλεκτρονικά τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων του Δημοσίου ως εξής:

A. Στις «Δράσεις» (γαλάζια περιοχή) επιλέγετε το πεδίο «Μισθοί – Συντάξεις».

-Επιλέγετε το πεδίο «Συντάξεις» (επάνω δεξιά στην σελίδα).

-Επιλέγετε το πεδίο «Προσωποποιημένη πληροφόρηση» (αριστερά στη μέση της σελίδας).

-Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης (κωδικός Taxisnet).

B. Στη συνέχεια:

-Επιλέγετε το πεδίο «Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα».

Μηνιαίο Ενημερωτικό Σύνταξης συνταξιούχων Δημοσίου

-Επιλέγετε τον μήνα και έτος του ενδιαφέροντος σας.

-Επιλέγετε το πεδίο «Εμφάνιση».

Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Σε κάθε επικοινωνία σας με την Υπηρεσία Συντάξεων (αίτηση, αναφορά) κ.λ.π. να αναφέρετε τον Αρ. Μητρώου της σύνταξής σας.

Κάθε μεταβολή στην προσωπική ή οικογενειακή κατάσταση του συνταξιούχου που επηρεάζει την καταβολή της σύνταξης (θάνατος, γάμος, ενηλικίωση, διάσταση ή διάζευξη, διορισμός στο δημόσιο τομέα, απώλεια ελληνικής ιθαγένειας κ.λ.π.) πρέπει να δηλώνεται αμέσως στην Υπηρεσία Συντάξεων προς αποφυγή λήψεως δυσμενών μέτρων (καταλογισμός, επιβολή προστίμου, ποινική δίωξη).

Σε περίπτωση που ζητηθούν στοιχεία από συνταξιούχο και αυτός αμελήσει να τα υποβάλει θα διακόπτεται η σύνταξή του.

Σε περίπτωση επιθυμίας αλλαγής λογαριασμού να μην κλείνει ο παλαιός λογαριασμός πριν αρχίσει η πίστωση του νέου.

Οι συνταξιούχοι κάτοικοι εξωτερικού πρέπει κάθε εξάμηνο να στέλνουν πιστοποιητικό για το αμετάβλητο των προϋποθέσεων συνταξιοδότησής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ (Κάνιγγος 29) δέχεται καθημερινά 08:00 – 14:30, στο ισόγειο για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών συνταξιοδότησης, χορήγηση βεβαιώσεων και την παροχή γενικών πληροφοριών. Για εξειδικευμένα ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τα αρμόδια γραφεία της υπηρεσίας στον 1ο όροφο ΜΟΝΟ Παρασκευή 11:00-15:00.

Νέος Τηλεφωνικός Αριθμός εξυπηρέτησης: 210-3329900 καθημερινά (εργάσιμες μέρες), ώρες 7:30-15:30.