Φορολογικός οδηγός για τους ταξιδιώτες 2019

Φορολογικός οδηγός για τους ταξιδιώτες 2019

Οδηγός για την ενημέρωση των ταξιδιωτών, σχετικά με τις αγορές από ΚΑΕ, ατέλειες και απαλλαγές από ΦΠΑ

ΑΑΔΕ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
– ΑΤΕΛΕΙΕΣ
– ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)
– ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΚΑΕ)
– ΡΕΥΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Αθήνα, Οκτώβριος 2019