Περίοδος εκπτώσεων το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου 2015

Βάσει τις ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρο 15 Ν. 4177/2013) επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου.

Δεδομένου, ότι η 1η Μαΐου 2015 κηρύχθηκε υποχρεωτική αργία, η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος θα ισχύσει από 2 Μαΐου 2015 έως και 10 Μαΐου 2015.

Παράλληλα, βάσει του ανωτέρω νόμου, τα καταστήματα μπορούν να παραμείνουν προαιρετικά ανοικτά την Κυριακή.