Πληρωμές Συντάξεων Δημοσίου

Από την σύνταξη μηνός Νοεμβρίου 2013 και στο εξής οι συντάξεις του Δημοσίου θα καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Πηγή: ΓΛΚ – portal.gsis.gr