Εκλογές 2014. Δικαστικοί Αντιπρόσωποι. Οδοιπορικά. Εκπτώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αθήνα 7 Μαΐου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 18464

ΘΕΜΑ: Εκπτώσεις εισιτηρίων σε δικαστικούς αντιπροσώπους, εφόρους και εκλογείς κατά τις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των δηµοτικών και περιφερειακών αρχών της 18ης Μαΐου 2014 και τις επαναληπτικές τους καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.

ΣΧΕΤ.: α) Το µε αριθ. Β-27336/2138/14/6.5.2014 έγγραφο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων
β) Το µε αριθ. 4001/2.5.2014 έγγραφο της ΠΟΑΥΣ

Σας γνωρίζουµε ότι το Προεδρείο του ∆.Σ. της Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών αποφάσισε οµόφωνα να συστήσει στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ να χορηγούν την αιτούµενη έκπτωση 25% επί των ισχυουσών τιµών των κανονικών εισιτηρίων (όχι επί ήδη µειωµένου εισιτηρίου που τυχόν δικαιούνται οι διακινούµενοι), για το διάστηµα από 16.5.2014 έως και 27.5.2014, στους δικαστικούς αντιπροσώπους, εφόρους και εκλογείς, µόνο για τις διανοµαρχιακές µετακινήσεις (µε Λ∆Χ των Υπεραστικών ΚΤΕΛ), ενόψει των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών τους καθώς και των Ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου 2014.
——
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αθήνα 11 Μαΐου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 19216

ΘΕΜΑ: Παροχή έκπτωσης για τους διακινούµενους δικαστικούς αντιπροσώπους κατά τις προσεχείς δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών τους καθώς και των Ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου 2014.

Σας γνωρίζουµε ότι όπως µας έγινε γνωστό µε το από 10.5.2014 σχετικό έγγραφο της εταιρείας AEGEAN AIRLINES, προσφέρει στους δικαστικούς αντιπροσώπους έκπτωση 15% στους δηµοσιευµένους ναύλους Υ/Μ/Η Class της οικονοµικής θέσης για όλο το εσωτερικό δίκτυο της, εκτός των γραµµών δηµόσιας υπηρεσίας (άγονες γραµµές).

Οι κρατήσεις θέσεων µπορούν να πραγµατοποιούνται από το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας (Call Center) 801 11 20000 µε αστική χρέωση από όλη την Ελλάδα ή 210-6261000 από κινητό. Οι εκδόσεις των εισιτηρίων µπορούν να πραγµατοποιηθούν είτε µέσω του τηλεφωνικού κέντρου της εταιρείας, µε χρήση πιστωτική κάρτας, ή από τα εκδοτήριά της στα κατά τόπους αεροδρόµια, τοις µετρητοίς. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει κατά την ώρα της κράτησης, να είναι διαθέσιµη προς επίδειξη, η διαπίστευση των ∆ικαστικών Αντιπροσώπων.

Σηµειώνεται ότι κατά την έκδοση για κάθε εισιτήριο υπάρχει χρέωση τέλους εξυπηρέτησης, ύψους 20€ ανά εισιτήριο.

Τέλος, το σύνολο των προορισµών της AEGEAN AIRLINES στο εσωτερικό δίκτυο είναι:

Από/Προς Αθήνα και Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Χίος, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καβάλα, Κεφαλλονιά, Κέρκυρα, Κως, Λήµνος, Μύκονος, Μυτιλήνη, Ρόδος, Σάµος, Σαντορίνη, Θεσσαλονίκη.

Από/Προς Θεσσαλονίκη και Χανιά, Ηράκλειο, Μυτιλήνη.