Χαρακτηρισμός ως μνημείων αντικειμένων του Εθνικού Θεάτρου

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/ΤΜΝΠΚ/68599/38614/401/103 – ΦΕΚ B 709 – 16.03.2015
Χαρακτηρισμός ως μνημείων 350 αντικειμένων (ενδυμάτων και εξαρτημάτων) από το Ιστορικό Βεστιάριο του Εθνικού Θεάτρου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:
Χαρακτηρίζουμε ως μνημεία, τριακόσια πενήντα (350) αντικείμενα του Ιστορικού Βεστιαρίου του Εθνικού Θεάτρου, όπως αναφέρονται στον συνημμένο κατάλογο, διότι παρουσιάζουν ιδιαίτερη ιστορική και καλλιτεχνική αξία, καθώς αποτελούν έργα σημαντικών Ελλήνων ενδυματολόγων και εικαστικών καλλιτεχνών εν γένει. Αποτελούν ενιαίο και αδιάσπαστο σύνολο, καθώς συνιστούν κοστούμια που χρησιμοποιήθηκαν σε παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας και κωμωδίας του Εθνικού Θεάτρου

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2015/01/709_2016-katalogos.pdf”]
——-
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΑΑΠΚ/ΤΤΠΝΠΜ/2054/ 1276/15/4 – ΦΕΚ B 49 – 15.01.2015

Χαρακτηρισμός ως μνημείων 750 αντικειμένων (ενδυμάτων και εξαρτημάτων) από το Ιστορικό Βεστιάριο του Εθνικού Θεάτρου