Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης e-media

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αθήνα, 30-11-2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παράταση εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

Λόγω μεγάλου αριθμού αιτημάτων εγγραφής, η καταχώρηση των ενδιαφερόμενων που δραστηριοποιούνται στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης για το έτος 2016, παρατείνεται μέχρι τις 15/12/2016. Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή στο εν λόγω μητρώο γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και μέσω της διεύθυνσης http://emedia.media.gov.gr/

Σχετικές οδηγίες για την εγγραφή τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στο youtube:

– ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

– ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

– ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε μέσω email στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
07.06.2016

Έναρξη λειτουργίας του e-media

Λειτουργία του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης με την επωνυμία e-media.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που προβλέπεται στο Νόμο 4339/2015 και η οποία αντικατοπτρίζει τη σημασία που δίνεται στη διαφάνεια και στη διαδικτυακή ενημέρωση

Το Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης αποτελεί ένα εργαλείο χαρτογράφησης του επικοινωνιακού τοπίου και θα είναι προσβάσιμο σε όλες τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.

on-line φόρμα καταχώρισης (εγγραφών) του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης στην Ιστοσελίδα της ΓΓΕΕ: http://emedia.media.gov.gr/login