Πρόσληψη 366 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων στο δήμο Αθηναίων

Πρόσληψη 366 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων στο δήμο Αθηναίων

Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριακοσίων εξήντα έξι (366) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 16
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 4
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 7
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 6
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 4
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 18
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 14
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ ΣΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 20
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ  63
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 10
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟΥ) 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 41
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) 76
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 17
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 35
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 22

 
 

Ημερομηνία Υποβολής Συμπληρωμένων και υπογεγραμμένων Αιτήσεων μαζί με ευκρινές  φωτοαντίγραφο: Των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι

από Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 08:00 έως και Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15:00. 

MONO ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ E-MAIL: [email protected]

Η ανακοίνωση και υπόδειγμα αίτησης