Β ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Πρόσληψη 5 ατόμων

Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων του ενταγμένου στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013» έργου (ΕΣΠΑ) «Προστασία, συντήρηση και στερέωση του μεγάλου αναλήμματος και των αναθηματικών βάθρων στον αρχαιολογικό χώρο του Αμφιαρείου στον Κάλαμο Αττικής»

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες