Χορήγηση Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού και μέσω ΚΕΠ

Χορήγηση Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού και μέσω ΚΕΠ

Η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού (ΕΣΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 12528/17-7-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.)», μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo
Αριθμ. 289 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 96/24.01.2019
Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.) σε επιχειρήσεις αγροτουρισμού στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού (Ε.ΣΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 12528/17-7-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.)», μπορεί να διεκπεραιώνεται, πέραν της αρμόδιας υπηρεσίας τουρισμού (Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού – ΠΥΤ του Υπουργείου Τουρισμού), και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo (για τα ελληνικά ΕΚΕ μέσω της διεύθυνσης http://www.ermis.gov.gr

Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση