Ανάρτηση εκθεμάτων κάθε δικασίμου στον ιστοχώρο του δικαστηρίου

Με διατάξεις του νόμου 5028/2023, προβλέπεται η ανάρτηση εκθέματος και στον ιστοχώρο του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων

 

Οι σχετικές διατάξεις

Νόμος 5028/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 54/09.03.2023
Αναδιάταξη περιφερειών και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οργάνωση της τηλεματικής συνεδρίασης, μετατροπή μεταβατικών εδρών και ίδρυση δικαστικών γραφείων τηλεματικής – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις

Άρθρο 4
Πρόβλεψη ανάρτησης εκθέματος και στον ιστοχώρο του κάθε δικαστηρίου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 132 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 132 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97), περί ανάρτησης του εκθέματος, μετά από τις λέξεις «έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων» προστίθενται οι λέξεις «και στον ιστοχώρο του κάθε δικαστηρίου» και το άρθρο 132 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 132
Έκθεμα

1. Η γραμματεία καταρτίζει για κάθε δικάσιμο έκθεμα, στο οποίο αναγράφονται με τη σειρά του πινακίου οι προς συζήτηση υποθέσεις. Το έκθεμα αναρτάται έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων και στον ιστοχώρο του κάθε δικαστηρίου από την προηγουμένη της συνεδρίασης.

  

 

2. Δεν προκαλεί ακυρότητα της διαδικασίας η μη ανάρτηση του εκθέματος ή η μη μνεία σε αυτό συγκεκριμένης υπόθεσης»

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης