Δήμος Θέρμης. Πρόσληψη 28 εικαστικών ως διδακτικό προσωπικό

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
Ανακοίνωση πρόσληψης καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού της Δ/νσης Εικαστικών της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., για την ακαδημαϊκή περίοδο 2014-2015.

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες