Προσλήψεις στον δήμο Κατερίνης – 92 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον δήμο Κατερίνης

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα δύο
(92) ατόμων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις, κλπ.) που έπληξαν το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων από την 15η έως 17η Νοεμβρίου 2017.2  ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

2  ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

2  ΠΕ ή ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

4  ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ή ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

2  ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

4  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB).

4  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (GRADER).

2  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (BOBCAT).

1  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗ).

1  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ.

6  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ.

3  ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ.

2  ΔΕ ΤΕΧΝΤΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.

6  ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ.

3  ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ.

8  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ.

4  ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ.

2  ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

12  ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

5  ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ.

3  ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ.

12  ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ.

2  ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 – Α’ όροφος).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Τετάρτη 29-11-2017 μέχρι και την Παρασκευή 01-12-2017.

Πληροφορίες: Γιαννώτας Θ. Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημαρχείου 1, Τ.Κ.: 601 33 Κατερίνη τηλ: 2351350412, FAX: 2351350406 e- mail: [email protected]