ΑΣΕΠ 1Γ/2022. Πρόσληψη 822 ατόμων στην ΑΑΔΕ

ΑΣΕΠ 1Γ/2022. Πρόσληψη 822 ατόμων στην ΑΑΔΕ

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ στην ΑΑΔΕ

 

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2022
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Γ/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4765/2021.

 
 

Οι θέσεις των κλάδων της ως άνω Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Γ/2022