ΕΦΚΑ. Κατασκηνώσεις για παιδιά ασφαλισμένων και συνταξιούχων ΟΑΕΕ

ΕΦΚΑ. Κατασκηνώσεις για παιδιά ασφαλισμένων και συνταξιούχων ΟΑΕΕ

Φιλοξενία σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις για 3.000 παιδιά δικαιούχων ασφαλισμένων και συνταξιούχων του τέως ΟΑΕΕ  ηλικίας από 6 έως 16 ετώνΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΚΑ 2018 (παιδιών ασφαλισμένων – συνταξιούχων τέως ΟΑΕΕ)

Για πρώτη φορά με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργείου και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ. εγκρίθηκε η φιλοξενία σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις για 3.000 παιδιά δικαιούχων ασφαλισμένων και συνταξιούχων του τέως ΟΑΕΕ  ηλικίας από 6 έως 16 ετών.

Η επιλογή των παιδιών θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονική κλήρωση λόγω του μεγάλου αριθμού των δικαιούχων και αφορά:

1. Παιδιά συνταξιούχων (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) που έχουν γεννηθεί τα έτη 2002 έως 2012 και έχουν ασφαλιστική ικανότητα.

2. Παιδιά των εν ενεργεία ασφαλισμένων που έχουν γεννηθεί τα έτη 2002 έως 2012 και έχουν ασφαλιστική ικανότητα από τις καταβολές εισφορών έτους 2017 οι οποίες θα έχουν εξοφληθεί έως και 31/5/2018.

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από 1/6/2018 15:00 μμ έως και Δευτέρα 11-6-2018 και ώρα 15:00

on line συμπλήρωση της αίτησης στο παρακάτω σύνδεσμο:

https://services.oaee.gr/kataskoinoseis/login.php

Σε περίπτωση που ασφαλισμένος έχει δικαίωμα ασφαλιστικής ικανότητας αλλά για κάποιο λόγο το μηχανογραφικό σύστημα δεν είναι ενημερωμένο ή τα στοιχεία του είναι ελλιπή και δεν του δίνεται η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, θα μπορεί να προσέλθει από 4/6/2018 έως και Δευτέρα 11-6-2018 και ώρα 15:00 στο πλησιέστερο στην κατοικία του Περιφερειακό Τμήμα τ. ΟΑΕΕ προκειμένου εξουσιοδοτημένος υπάλληλος να τον εντάξει στο ηλεκτρονικό σύστημα για να συμπεριληφθεί στη κλήρωση.