ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ. Πρόσληψη 16 ατόμων

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ( 1 ΠΕ Αρχαιολόγο, 1 ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικό, 1 ΤΕ Συντηρητή και 12 ΥΕ Ειδ. Εργάτες ) για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου 3 -Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια-

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες