ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ. Πρόσληψη 18 ατόμων

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας το ανώτερο για την κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών των παιδικών σταθμών της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά

Το κείμενο της απόφασης