ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ. Προσλήψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο προγραμμάτων
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 Δήμου Δοξάτου, χρονικής διάρκειας έως οχτώ μήνες
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες