ΑΣΕΠ. Πρόσληψη ενός εμπειρογνώμονα στο ΥΠΕΞ

ΑΣΕΠ. Πρόσληψη ενός εμπειρογνώμονα στο ΥΠΕΞ

Προκήρυξη (Αριθμός Π19ΓΕΝ − 41664) – ΦΕΚ ΑΣΕΠ 9 – 06.11.2015
Προκήρυξη πλήρωσης με ειδική διαδικασία επιλογής μίας (1) κενής οργανικής θέσης υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών και διαδικασία πρόσληψής του