Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΣ)

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
FAX
E-MAIL
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΣΟΧΑ 4 & ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ
Τ.Κ. 10168 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
210 6494604
210 6494839
210 6494838
210 6466604
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
210 6494737
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
210 6494768
210 6494788
210 6494807
210 6494776
210 6494782
ΑΝΤΕΠΙΤΡΟΠΟΙ
210 6494732
210 6494758
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
I TMHMA
II TMHMA
III TMHMA
IV TMHMA
V TMHMA
VI TMHMA
210 6494817
210 6494806
210 6494780
210 6494772
210 6494767
210 6494785
210 6494792
210 6497796
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ
210 6494902
210 6494900
210 6494899
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
210 6494822
210 6494821
210 6494815
210 6494823