Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ)

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
FAX
E-MAIL
ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΤΑΔΙΟΥ 65
Τ.Κ. 10551 ΑΘΗΝΑ
210 3247774
210 3241330
210 3247994