Πολιτικά και ποινικά τμήματα του Αρείου Πάγου 2018-2019

Πολιτικά και ποινικά τμήματα του Αρείου Πάγου 2018-2019

Απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για την κατάρτιση των τμημάτων, με κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου, για το δικαστικό έτος 2018 – 2019, καθώς και τον τρόπο αναπλήρωσης των Αρεοπαγιτών στα Τμήματα

 



Αριθμ. απόφ. 33/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3384/10.08.2018
Κατάρτιση τμημάτων και κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου, για το δικαστικό έτος 2018 – 2019.

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο)

Η Ολομέλεια, αποφάσισε, ομόφωνα, την κατάρτιση των τμημάτων, με κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου, για το δικαστικό έτος 2018 – 2019, καθώς και τον τρόπο αναπλήρωσης των Αρεοπαγιτών στα Τμήματα, κατά τα ειδικότερα στο διατακτικό αναφερόμενα, εξουσιοδοτώντας παράλληλα, τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου να προβεί σε τοποθετήσεις και μετακινήσεις Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, εάν παραστεί ανάγκη.

Α. Καταρτίζει τα τμήματα, με κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου, για το δικαστικό έτος 2018 – 2019, ως εξής:

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Α’ 1 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, ήτοι ο Γεώργιος Λέκκας, και επτά (7) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι:

1) Αθανάσιος Καγκάνης, 2) Αλτάνα Κοκκοβού, 3) Αγγελική Τζαβάρα, 4) Θωμάς Γκατζογιάννης, 5) Χρήστος Τζανερρίκος, 6) Γεώργιος Χριστοδούλου και 7) Μαρία Κουβίδου, ως μέλη του.

Α’ 2 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας από τους αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, και έξι (6) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι:

1) Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, 2) Αβροκόμη Θούα, 3) Γεώργιος Αποστολάκης, 4) Θεόδωρος Κανελλόπουλος, 5) Κυριάκος Οικονόμου και 6) Αναστασία Περιστεράκη, ως μέλη του.

Β ́1 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας από τους αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, και έξι (6) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι:

1) Σοφία Καρυστηναίου, 2) Μαρία Νικολακέα, 3) Αρετή Παπαδιά, 4) Σοφία Τζουμερκιώτη, 5) Γεώργιος Δημάκης και 6) Όλγα Σχετάκη – Μπονάτου, ως μέλη του.

Β ́ 2 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ήτοι η Πηνελόπη Ζωντανού, ως πρόεδρος, και πέντε (5) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι:

1) Δήμητρα Κοκοτίνη, 2) Θεόδωρος Τζανάκης, 3) Νικόλαος Πιπιλίγκας, 4) Αντιγόνη Καραΐσκου – Παλόγου και 5) Λουκάς Μόρφης, ως μέλη του.

Γ ́ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας από τους αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, και οκτώ (8) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι:

1) Μαρία Βαρελά, 2)Ασπασία Μαγιάκου, 3) Πέτρος Σαλίχος, 4) Ιωάννης Φιοράκης, 5) Παρασκευή Καλαϊτζή, 6) Γεώργιος Παπανδρέου, 7)Λάμπρος Καρέλος και 8) Ανθή Γκάμαρη, ως μέλη του.

Δ ́ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, ήτοι η Ειρήνη Κιουρκτσόγλου – Πετρουλάκη, και επτά (7) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι:

1) Ειρήνη Καλού, 2) Γεώργιος Χοϊμές, 3) Μαρία Τζανακάκη, 4) Αντώνιος Τσαλαπόρτας, 5) Ελένη Φραγκάκη, 6) Κωνσταντίνος Παναρίτης και 7) Θεόδωρος Μαντούβαλος, ως μέλη του.

 



ΠΟΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ε ́ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, ήτοι η Μαρία Χυτήρογλου, ως πρόεδρος, και επτά (7) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι:

1) Διονυσία Μπιτζούνη, 2) Βασιλική Ηλιοπούλου, 3) Βασιλική Μπαζάκη – Δρακούλη, 4) Μαρία Βασδέκη, 5) Πηνελόπη Παρτσαλίδου – Κομνηνού, 6)Στυλιανός Δαρέλλης και 7) Ζωή Κωστόγιαννη – Καλούση, ως μέλη του.

ΣΤ ́ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας από τους αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, και οκτώ (8) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι:

1) Αρτεμισία Παναγιώτου, 2) Γεώργιος Αναστασάκος, 3) Μαρία Γεωργίου, 4) Ευφροσύνη Καλογεράτου – Ευαγγέλου, 5) Ζαμπέτα Στράτα, 6) Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, 7) Σταματίκη Μιχαλέτου – Τσιχλάκη και 8) Αλεξάνδρα Σιούτη, ως μέλη του.

Ζ’ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσει ένας Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου ως πρόεδρος, ήτοι η Αγγελική Αλειφεροπούλου, και επτά (7) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι:

1) Δημήτριος Γεώργας, 2) Δημητριός Τζιούβας, 3) Ιωάννης Μαγγίνας, 4) Ερωτόκριτος Ερωτοκρίτου, 5) Γρηγόριος Κουτσοκώστας, 6) Χρυσούλα Φλώρου – Κοντοδήμου και 7) Γεώργιος Κόκκορης, ως μέλη του.

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου να προβεί σε τοποθετήσεις και μετακινήσεις Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, εάν παραστεί ανάγκη.

Γ. Ορίζεται ότι θα καλούνται ως αναπληρωτές Αρεοπαγίτες, για κάθε τμήμα, οι εξής:

1. Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες του Α2 ́ τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης του Α1 ́ τμήματος και αντίστροφα

2. Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες του Β1 ́ τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης του Β2 ́ τμήματος και αντίστροφα.

3. Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες του Δ ́ τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης του Γ ́ τμήματος και αντίστροφα.

4. Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες εκάστου ποινικού τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης των άλλων ποινικών τμημάτων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και εκδόθηκε στην Αθήνα, στις 21 Ιουνίου 2018.