ΕΣΕΕ. Οι δυσμενείς αλλαγές στη ρύθμιση των 100 δόσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΕΕ)
Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα • τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209, email: [email protected]
Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2015
Δελτίο Τύπου

Η ΕΣΕΕ εφιστά την προσοχή όλων για τις δυσμενείς αλλαγές στη ρύθμιση των 100 δόσεων

Στο πολυνομοσχέδιο με τα 48 προαπαιτούμενα που κατατίθεται με τη μορφή του επείγοντος στη Βουλή προς ψήφιση μέχρι την 15η Οκτωβρίου, θα γνωρίζουμε ακριβώς τις σημαντικές αλλαγές που, κατ’ επιταγή του μνημονίου, θα οδηγήσουν στη μείωση του αριθμού των μηνιαίων δόσεων για χιλιάδες οφειλέτες. Οι αλλαγές που προτείνονται, μετατρέπουν τις 100 δόσεις αυτεπάγγελτα σε μικρότερο αριθμό, που σε συνδυασμό με το υψηλότερο επιτόκιο φτάνει έως και τον τριπλασιασμό του μηνιαίου ποσού οφειλής.

Αναλυτικότερα οι προαπαιτούμενες αλλαγές, οι οποίες θα αναγκάσουν τους πολλούς, που την έχουν ανάγκη, να “χάσουν” τη ρύθμιση και θα οδηγήσει τους λίγους που την εκμεταλλεύτηκαν, να “βγουν” από τη ρύθμιση, είναι οι παρακάτω:

Αυξάνεται το επιτόκιο από 3% σε 5,05% για τη ρύθμιση των 100 δόσεων, με οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, που υπάγονται στις διατάξεις της ρύθμισης του Ν.4321/2015.

Για οφειλές χαμηλότερες των 5.000 ευρώ για να ισχύσει το επιτόκιο 3% θα πρέπει ο οφειλέτης να μην ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, η ακίνητη περιουσία του σύμφωνα με το Ε9 να είναι αντικειμενικής αξίας μικρότερης των 150.000 ευρώ και το ετήσιο εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

Το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων (πιθανό όριο 200.000 ευρώ) θα κρίνει την ικανότητα του οφειλέτη για εξόφληση σε λιγότερες δόσεις, ενώ για όσους σύμφωνα με το εισόδημα τους, έχουν την οικονομική άνεση, θα κρίνεται ακόμα και η αποβολή τους από τη ρύθμιση.

Η ΕΣΕΕ εφιστά τη προσοχή όλων στη Βουλή, περί αντίθετου αποτελέσματος και επισημαίνει ότι οι επόμενοι τρείς μήνες χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα βεβαρημένοι φορολογικά, αφού συμπίπτουν πολλές μηνιαίες υποχρεώσεις, όπως η δόση φόρου εισοδήματος, δόση ΕΝΦΙΑ, τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, αναδρομικοί φόροι και εισφορές, τέλη κυκλοφορίας και βεβαίως η δόση της ρύθμισης των 100 δόσεων. Εάν λοιπόν, το ΥΠΟΙΚ και οι δανειστές δεν λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις χρονικές ιδιαιτερότητες των οικονομικών δυσκολιών, οι λίγοι μεγαλοφειλέτες (250 από τους 6.500) που οφείλουν άνω του 1 εκ. ευρώ, και ίσως να εκμεταλλεύτηκαν τη ρύθμιση θα συνεχίσουν με τις 100 δόσεις και αυτοί που τις έχουν πραγματικά ανάγκη θα τις χάσουν, λόγω φοροδοτικής αδυναμίας. Οι δυσμενείς αλλαγές, εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν περίπου 1.100.000 οφειλέτες, εκ των οποίων τουλάχιστον 300.000 (140.000 στον ΟΑΕΕ) με ρύθμιση χρεών στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών στη ρύθμιση εντάχθηκαν περίπου 880.000 οφειλέτες, κυρίως φυσικά πρόσωπα. Το συνολικό ποσό που εντάχθηκε στη ρύθμιση ανήλθε στα 6,2 δις ευρώ από τα οποία έχουν ήδη εισπραχθεί πάνω από 900 εκ. ευρώ και εάν δεν αλλάξει κάτι ουσιαστικό στη ρύθμιση, τότε εκτιμάται ότι μέχρι τέλος του 2015 θα εισπραχθούν συνολικά 1,2 δις ευρώ