«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ». Αιτήσεις ανά περιφέρειες

«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ». Αιτήσεις ανά περιφέρειες

Από τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 και σε διαδοχικές φάσεις για τρεις ομάδες περιφερειών, θα ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον μετά τα τεράστια προβλήματα που εντοπίστηκαν στην πλατφόρμα στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ exoikonomisi.ypen.gr που είχαν σαν αποτέλεσμα να σταματήσει την λειτουργία της στις 5:30 μ.μ. της Τρίτης 13 Μαρτίου 2018.Τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν μέχρι εκείνη την ώρα θα παραμείνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε να αξιοποιηθούν κανονικά στη συνέχεια. Διευκρινίζεται ότι ακόμα ουδείς χρήστης έχει ολοκληρώσει την υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Οδηγός για το Νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»

Οι νέες ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» είναι οι εξής:

Από την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 θα μπορούν να να υποβάλλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι από τις περιοχές:

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

Από τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι από τις περιοχές:

Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

Από τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018 θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι από τις περιοχές:

Αττική, Νότιο Αιγαίο.

Σε όλες τις περιπτώσεις η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα λειτουργεί από τις 08:00

Αριθμ. 172574/222 – ΦΕΚ Τεύχος Β 952/16.03.2018
Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β 756/02.03.2018) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος –Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II– που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β ́756/02.03.2018) κοινής απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», ως κατωτέρω: