Κτηματολόγιο. Παράταση αιτήσεων διόρθωσης για Γαλάτσι, Νέα Ιωνία και Ηράκλειο

Αριθμ. 58806 – ΦΕΚ B 3646 – 31.12.2014

Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για τις περιοχές του Δήμου Γαλατσίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, του Δήμου Ν. Ιωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και του Δήμου Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

Καθορίζεται η 30−4−2015 ως νέα ημερομηνία, μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπροθέσμων δηλώσεων κατά τα άρθρα 2 παρ. 8 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 4164/2013,
καθώς και ως ημερομηνία μετά την παρέλευση της οποίας, δεν επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά τα οριζόμενα στα άρθρα(παρ. 8 περ. β εδ. γ και δ) και 6 (παρ. 5) του Ν. 2308/1995 μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 4164/2013, στις υπό κτηματογράφηση περιοχές του Δήμου Γαλατσίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, του Δήμου Ν. Ιωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και του Δήμου Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.