NOMOΣ 4307/2014. Αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις

NOMOΣ 4307/2014. Αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις

NOMOΣ 4307/2014 – ΦΕΚ A 246 – 15.11.2014
Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης−Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση – Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α΄),β) της Απόφασης –Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση – Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, με σκοπό την επιτήρηση των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β΄), γ) της Απόφασης−Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ΄) και άλλες διατάξεις.

Στον συγκεκριμένο νόμο  (4307/2014 – ΦΕΚ A 246) συμπεριλαμβάνονται:

(άρθρα 60 έως 77) ρύθμιση κόκκινων δανείων

 

( άρθρο 83) Η ισχύς της απευθείας τιμολόγησης των διαφημιζομένων (από 1.7.2015), ευθυγραμμίζεται και με την ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων που αφορούν μεταβολές στη σχέση μεταξύ διαφημιστών και μέσων ενημέρωσης

 

[(άρθρο 84) Ρύθμιση για την μη υπαγωγή στον νόμο περι τακτοποίησης αυθαίρετων, των ακινήτων που έχουν κριθεί αυθαίρετα και κατεδαφιστέα με τελεσίδική δικαστική απόφαση

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 4178/ 2013 (Α174) αντικαθίσταται ως εξής:
«Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και του παρόντος άρθρου κτίσματα που κρίθηκαν αυθαίρετα με αμετάκλητη απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις εκκρεμών υποθέσεων για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη υπαγωγής και δεν έχει καταβληθεί το σχετικό παράβολο]

 

[(άρθρο 85) Δίμηνη παράταση των αδειών για τους πωλητές λαϊκών αγορών

Στα άρθρα 21 και 39 του ν. 4264/2014 (Α 118), όπως ισχύει, οι ημερομηνίες «31η Οκτωβρίου 2014», «31.10.2014», «1.11.2014» και «31 Δεκεμβρίου 2014», αντικαθίστανται από τις ημερομηνίες «31η Δεκεμβρίου 2014», «31.12.2014», «1.1.2015» και «2 Μαρτίου 2015» αντίστοιχα.

Το παρόν ισχύει από την 1η Νοεμβρίου 2014.]

 

(άρθρο 86) Αποκατάσταση μισθών ενστόλων και Δικαστικών Λειτουργών

 

[(άρθρο 88) Διορισμός δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 51 του ν. 3852/2010 (Α 87) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή, έφορος των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής είναι ο Πρόεδρος του οικείου Πρωτοδικείου. Αυτός διορίζει σε κάθε εκλογικό τμήμα της περιφέρειας του πρωτοδικείου τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την ψηφοφορία. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 και 13 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως. Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται εκείνοι που υπηρετούν στην περιφέρεια του οικείου Πρωτοδικείου, κατά προτεραιότητα δε εκείνοι που αναφέρονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012. Εάν τα πρόσωπα αυτά δεν επαρκούν, ο έφορος διορίζει αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και πρόσωπα εκτός της περιφέρειας του Πρωτοδικείου. Για τη διενέργεια των διορισμών, ο έφορος μπορεί να ζητήσει από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να του διαβιβάσει από τα συγκεντρωθέντα για την ακυρωθείσα εκλογή στοιχεία που προβλέπονται στις περιπτώσεις β έως στ της παραγράφου 6 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2013, όσα κρίνει ο ίδιος αναγκαία. Μπορεί επίσης να ζητήσει να του αποσταλούν από τις αρχές που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις επικαιροποιημένα τα ανωτέρω στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία αποστέλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, κατάλληλη για ηλεκτρονική επεξεργασία, εντός δέκα ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος
2. Στο άρθρο 153 παρ. 1 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα εδάφια δεύτερο έως και ένατο της παρ. 1 του άρθρου 51 εφαρμόζονται αναλόγως.»]

 

[(άρθρο 92) Κατάργηση της δυνατότητας υπαγωγής στην ρύθμιση οφειλών του νόμου 4305/2014, των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η περίπτωση β της παρ. 7 του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 διαγράφεται και αναριθμείται η επόμενη περίπτωση γ σε περίπτωση β.]