ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Πρόσληψη πτυχιούχου

78643/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – Καρδιοπροστατευτικές ιδιότητες γιαουρτιού εμπλουτισμένου με βιοδραστικά λιποειδή από παραπροϊόντα ελαιουργίας»

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες