Στα 400 ευρώ το επίδομα ανεργίας με την αύξηση του κατώτατου μισθού

Στα 400 ευρώ το επίδομα ανεργίας με την αύξηση του κατώτατου μισθού

Με την αύξηση του κατώτατου μισθού το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 400,00 ευρώ
Μισθωτοί των οποίων καταγγέλθηκε από τον εργοδότη ή έληξε η σύμβαση εργασίας και που έχουν ασφαλισθεί στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ μπορούν με ορισμένες προϋποθέσεις να εισπράξουν από τον ΟΑΕΔ επίδομα ανεργίας.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως εντός 60 ημερών από την ημερομηνία απόλυσής του στην αρμόδια Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του (ή εναλλακτικά της τελευταίας απασχόλησής του).

Οι περιπτώσεις, που οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά το πρώτο 7ημερο μετά την απόλυση, επιδοτούνται από την 7η ημέρα, ενώ όσες υποβάλλονται σε μεταγενέστερο διάστημα επιδοτούνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

– Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες.

– Με την αύξηση του κατώτατου μισθού το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 400,00 Ευρώ

– Για κάθε μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%

 

Εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ και ανανέωση δελτίου ανεργίας

Οδηγίες για Εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ και για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας (κάρτας ανεργίας)