ΓΓΔΕ. Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας δημιουργείται στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης μετά από απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου.

Η λειτουργία του γραφείου θα ξεκινήσει από την 1-1-2015 και κύριοι στόχοι του είναι:

α) η πληροφόρηση επιχειρηματιών και υποψήφιων επενδυτών σε θέματα αρμοδιότητας της ΓΓΔΕ

β) η υποβολή προτάσεων για την επίλυση σχετικών προβλημάτων σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου και διαδικασιών.

Το Γραφείο προβλέπεται να αναπτύξει δίκτυο συνεργασίας με όλους τους επιχειρηματικούς φορείς και τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 32 52 664 και στο e-mail [email protected]