Αυξάνεται στα 650 ευρώ ο κατώτατος μισθός

Αυξάνεται στα 650 ευρώ ο κατώτατος μισθός

Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στην συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου (28-01-2019), ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί στα 650 ευρώ  και καταργείται ο υποκατώτατοςΗ υπουργική απόφαση για τον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο

Αριθμ. οικ. 4241/127 – ΦΕΚ Τεύχος Β 173/30.01.2019
Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

 

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα παρασύρει ανοδικά σειρά επιδομάτων που υπολογίζονται με βάση αυτόν, όπως το επίδομα ανεργίας, διάφορα βοηθήματα, αμοιβές για συμμετοχή σε προγράμματα του ΟΑΕΔ κλπ.

Ενδεικτικά:

1. Αμειβόμενοι με κατώτατους μισθούς.

2.Αμειβόμενοι με υποκατώτατους μισθούς.

3.Το επίδομα ανεργίας το ύψος του οποίου από το 2012 ανέρχεται στα 360,00 ευρώ.

4.Επίδομα μακροχρόνια ανέργων (200 ευρώ)

5.Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας

6.Ειδικό βοήθημα έπειτα από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων

7.Επίδομα γάμου το οποίο ανέρχεται στο 10% επί του εκάστοτε βασικού μισθού ή ημερομισθίου.

8.Αποδοχές όσων εργάζονται με μερική απασχόληση

9.Ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας ή επίδομα σε όσους δεν έχουν καταγγελία της σύμβασης τους λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

10.Ασφαλισμένοι που έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά επαγγέλματα, ή σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά.

11. Δασεργάτες – Ρητινοσυλλέκτες

12.Ειδικό εποχικό βοήθημα σε όσους ασκούς οικοδομικά επαγγέλματα, σε μουσικούς, ηθοποιούς κινηματογραφιστές κλπ..
13.Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας

14.Ειδική παροχή μητρότητας

16.Το μισθολογικό κόστος για τα προγράμματα απασχόλησης ΟΑΕΔ.

17.Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας

18.Αποζημίωση μαθητών ΕΠΑΣ

19.Προγράμματα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για απασχόληση σπουδαστών.

20.Βοήθημα Ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων – ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ- τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε. και τέως ΕΤΑΑ.

21.Εκδοροσφαγείς

22.Ξεναγοί

23.Φορτοεκφορτωτές.

24.Αποκλειστικοί /Αποκλειστικές, νοσοκόμοι / νοσοκόμες