Ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής για εργασία για 2017 και 2018

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018

Αριθμ. 27354/444 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3080/06.09.2017
Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 4872/105/13-02-2017 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018» (Β ́ 398).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 4872/105/13-02-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β ́ 398) με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018»

Δείτε αναλυτικά τον αριθμό αδειών διαμονής για εργασία ανά Περιφέρεια (Αριθμ. 27354/444 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3080/06.09.2017)
– – –Αριθμ. 4872/105 – ΦΕΚ Τεύχος Β 398/13.02.2017
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018.

Δικηγορικό γραφείο
«Ιωάννης Γκούσκος & Παναγιώτα Μανούσου»

Τηλ. 2103605246 – 2103302735  Κινητό: 6944897572
e-mail: manousoup70@gmail.com – giangouskos@yahoo.gr

 

Προηγούμενα έτη

Αριθμ. 11656/241
Τροποποίηση της με αριθ. 24990/366/ 04.06.2015 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016» (Β ́1092).

Αριθμ. 24990/366 – ΦΕΚ Β 1092 – 10.06.2015
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016

Αριθμ. 3411/90 – ΦΕΚ Β 206 – 04.02.2014
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2014.