ΕΦΚΑ. Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων

ΕΦΚΑ. Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων

Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων».Μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τα απαιτούμενα ασφαλιστικά σας στοιχεία να ενημερώνεστε σε μηνιαία βάση, από την ημερομηνία πίστωσης του τραπεζικού σας λογαριασμού και μετά, για το πώς διαμορφώνεται η μηνιαία πληρωμή της σύνταξης σας αναλυτικά.

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται στους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, τέως ΤΑΠ-ΟΤΕ., τέως ΤΣΠ-ΑΤΕ, τέως ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, τέως ΤΥΔΚΥ, τέως ΤΑΠ ΔΕΗ, τέως ΤΑΠΙΛΤ, τέως ΤΑΠΤΠ, τέως ΤΕΑΠΕΤΕ) καθώς και του ΕΤΕΑ (τέως ΕΤΕΑΜ) – έως 08/2016.

Οδηγίες και πληροφορίες

*Καταχωρήστε τα 7 πρώτα ψηφία του Α.Μ. (γράμματα αν υπάρχουν και νούμερα, π.χ. αν είναι Ε00123456 καταχωρήστε Ε001234), Α.Μ. ΔΙΑΣ (συνεχόμενα – χωρίς κενά, γράμματα με Ελληνικούς χαρακτήρες).

* Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική.
* Εισάγετε τον Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης.
* Πατήστε Εκτύπωση.
* Εάν τα στοιχεία που καταχωρήσατε ταυτίζονται με αυτά των αρχείων συντάξεων, εμφανίζεται το Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων και μπορείτε να προχωρήσετε στην εκτύπωσή.

* Εάν τα στοιχεία που καταχωρήσατε δεν ταυτίζονται με αυτά των αρχείων συντάξεων, παρακαλούμε ελέγξτε εαν καταχωρήσατε τα σωστά στοιχεία. Διαφορετικά απευθυνθείτε στο τμήμα πληρωμών συντάξεων του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας σας

* Σημειώνεται ότι αν στο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων είναι συμπληρωμένοι και οι δύο Α.Μ. ΔΙΑΣ (ΙΚΑ και ΕΤΕΑΜ), για την έκδοση αυτού, απαιτείται η καταχώρηση μόνο του A.M. ΔΙΑΣ ΙΚΑ. Εάν λαμβάνετε περισσότερα από ένα Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων (δηλ. λαμβάνετε περισσότερες από μία συντάξεις), επαναλάβετε την ανωτέρω διαδικασία για κάθε Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων ξεχωριστά.

Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με τα ποσά που εμφανίζονται στο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων
παρακαλούμε απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα πληρωμών συντάξεων του Υποκαταστήματος ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας σας.