ΕΟΠΥΥ. Τα δικαιολογητικά για έγκριση όλων των αναρρωτικών αδειών

ΕΟΠΥΥ. Τα δικαιολογητικά για έγκριση όλων των αναρρωτικών αδειών

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για έγκριση πάσης φύσεως αναρρωτικών αδειών;Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση χορήγησης αναρρωτικής άδειας από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του ΕΟΠΥΥ (ΑΥΕ) είναι:

– Ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο κλινικής που θα αναφέρει το χρονικό διάστημα

– Βιβλιάριο υγείας με ασφαλιστική ικανότητα

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή δύναται να ζητήσει αποτελέσματα εξετάσεων που σχετίζονται με την πάθηση για την οποία χορηγείται η αναρρωτική άδεια.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για χορήγηση αναρρωτικής από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, ο ασφαλισμένος / ασφαλισμένη έχει δικαίωμα προσφυγής στην Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (ΒΥΕ) του ΕΟΠΥΥ για επανεξέταση του αιτήματος του.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση χορήγησης αναρρωτικής άδειας από την Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του ΕΟΠΥΥ (ΒΥΕ) είναι:

– Αίτηση – Ένσταση ασφαλισμένου

– Συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή κλινικο-εργαστηριακά ευρήματα, εάν υπάρχουν

Τα αιτήματα εξετάζονται από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του ΕΟΠΥΥ που έχουν συγκροτηθεί στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Που απευθύνομαι για να καταθέσω αίτηση για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του ΕΟΠΥΥ;

Έχουν συγκροτηθεί Πρωτοβάθμιες (ΑΥΕ) και Δευτεροβάθμιες (BΥΕ) Υγειονομικές Επιτροπές σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ) της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Οι επιτροπές συνεδριάζουν καθημερινά και εξετάζουν αιτήματα ασφαλισμένων για τη χορήγηση πάσης φύσης αναρρωτικών αδειών, όπως προβλέπεται από τους επιμέρους κανονισμούς των ασφαλιστικών ταμείων, τα εκκρεμούντα αιτήματα των ασφαλισμένων μέχρι σήμερα καθώς και τα νέα αιτήματα ασφαλισμένων που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας των επιτροπών.

Αντικείμενο των ΒΥΕ είναι η εξέταση των ενστάσεων των ασφαλισμένων και των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ κατά των αποφάσεων των ΑΥΕ.

Οι Επιτροπές συνεδριάζουν καθημερινά, εξετάζοντας κατά προτεραιότητα τις εκκρεμότητες που παρέλαβαν από τις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ.

Με βάση τις οδηγίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όλα τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αττικής και περιφέρειας παραλαμβάνουν τα αιτήματα ασφαλισμένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πχ. γνωμάτευση θεράποντα ιατρού για χορήγηση αναρρωτικής άδειας) που αφορούν τα προαναφερόμενα θέματα και τα διαβιβάζουν σταδιακά, με βάση την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης, στις Επιτροπές του ΕΟΠΥΥ της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Εξυπακούεται ότι αιτήματα ασφαλισμένων που θα διαβιβαστούν από την περιφέρεια θα εξεταστούν χωρίς την παρουσία των ίδιων των ασφαλισμένων.

Οι σχετικές αιτήσεις δικαιούχων ΕΟΠΥΥ που είναι ασφαλισμένοι σε όλα τα υπόλοιπα ενταχθέντα στον ΕΟΠΥΥ ασφαλιστικά ταμεία (εκτός ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) κατατίθενται στις οικείες περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ και διαβιβάζονται στις περιφερειακές διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης όπου λειτουργούν Επιτροπές για εξέταση.

Σημειώνεται ότι για τα ΝΠΔΔ που απασχολούν υπαλλήλους οι οποίοι κατά την διάρκεια της μονιμοποίησης τους επέλεξαν ασφάλιση ΙΚΑ, τα αιτήματα αναρρωτικών των υπαλλήλων αυτών θα διαβιβάζονται στα αντίστοιχα υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ώστε με την σειρά τους να τα διαβιβάσουν στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή.Σημειώνεται ότι για οποιαδήποτε διευκρίνιση για θέματα λειτουργίας των Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις

d7.t4@eopyy.gov.gr

και

d3@eopyy.gov.gr

ή μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα των Περιφερειακών Διευθύνσεων στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη.

ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 210 8202805-802- 829

ΠΕ.ΔΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Λεωφ. Μαραθώνος & Κρήτης 2,ΠΑΛΛΗΝΗ) τηλ: 210 6663645

ΠΕ.ΔΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Γούναρη 22, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) τηλ: 210 6019805/803/808

ΠΕ.ΔΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Μπότσαρη 14, ΑΙΓΑΛΕΩ) τηλ:210 5317186/5319119

ΠΕ.ΔΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δήμητρος 59, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) τηλ: 210 5565501/502

ΠΕ.ΔΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ηρ. Πολυτεχνείου 19, ΠΕΙΡΑΙΑΣ) τηλ: 210 4139363/365

ΠΕ.ΔΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (Κολοκοτρώνη 47, ΚΑΛΛΙΘΕΑ) τηλ: 210 9485620/650

ΠΕ.ΔΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Σαπφούς 3, 54627 Θεσσαλονίκη) τηλέφωνο 2310 – 594800

Πηγή: ΕΟΠΥΥ