Εξεταστέα – διδακτέα ύλη Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ 2015-2016

Αριθμ. Φ6/153688/Δ4 – ΦΕΚ B 2175 – 09.10.2015
Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2015−2016