Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών

Σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών

[gview file=”http://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/03/files_rss_deafa_1034297_3_3_16.pdf”]