Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Εφέδρων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών των Ενόπλων Δυνάμεων

Aριθμ. Φ.493/1/157718 – ΦΕΚ B 1415 – 19.05.2016
Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης περί Έκδοσης Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας στους Εφέδρους σε Εφεδρεία Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων

Download (PDF, 53KB)